måndag 26 mars 2007

Expertutlåtande om Odenbergs lögner

Jag ser att det är en sak som man inte diskuterar när det gäller det här förslaget om att FRA ska få tjuvläsa vår e-post. Det är ingen som diskuterar vad man ska använda sig av för teknologi för att fånga upp de brev som ska avslöja terrorister. Kanske har folk en föreställning om genomförbarheten i det här förslaget som inte stämmer överens med verkligheten?

Det slår mig att jag vet saker som svenska folket inte vet. Det slår mig att jag är expert för en gångs skull. Det slår mig att jag vet hur mycket som inte stämmer när Odenberg lägger fram förslaget om övervakning av all den elektroniska kommunikation som passerar gränsen till utlandet. Andra har försökt förklara att det inte är relevant att tala om nationsgränser när det gäller information som förmedlas över internet, eftersom saker du vill skicka till huset bredvid kan passera över hur många nationsgränser som helst om det är den snabbaste vägen för stunden. Rumslighet och geografi är ointressanta begrepp för kommunikation över internet, vilket redan har ställt till problem för juridiken både när det gäller upphovsrätt och jurisdiktion för tryckfrihetsbrott. Det är i högsta grad relevant kritik av lagen, men det är värre än så. Det finns nämligen ingen möjlighet att fånga upp just e-post som uttrycker att avsändaren är terrorist eller ägnar sig åt något brottsligt överhuvudtaget.

Det är så att jag råkar vara expert på den teknik som FRA tänker sig att använda för övervakning av vad du skriver i din e-post. Det är ju faktiskt så att jag som forskare har presenterat sådan teknik både för CIA, genom deras frontorganisation ORD - Office for Research and Development - och för FRA - Försvarets Radioanstalt - för båda organisationerna har jag haft föredragningar. Jag är mycket väl insatt i forskningsfronten på området och arbetar med den här teknologin dagligen. Många människor har förmodligen oklara föreställningar om vad tekniken är förmögen till, men det gäller faktiskt inte mig. Jag vet exakt vad som är möjligt idag och vad som inte är möjligt. Att hitta terrorister genom att filtrera elektronisk kommunikation med avseende på nyckelord är inte möjligt.

Bara genom att beskriva teknologin som att den ska vara baserad på "sökbegrepp" (som riksdagen ska godkänna), visar de för mig vilken primitiv teknologi som de tänker sig att använda. Det hela rör sig inom ramarna för forskningsområdena Informationssökning (Information Retrieval - IR) och Informationsextraktion (Information Extraction - IE) med variationer. Informationssökning handlar om sådan forskning som ligger bakom sökmotorer såsom Google, Altavista och liknande. Det är faktiskt så att det är ungefär lika troligt att FRA skulle hitta terroristkommunikation i e-post med sådan teknologi, som att du skulle hitta terrorister genom att söka på Google med nyckelord som "när vi sprängt Bush flygplan i luften". Nej förlåt, det där var inte nyckelord, det där var en fras. Nyckelord skulle varit "spränga" "Bush" "flygplan". Du får noll träffar på den första sökfrågan och du får 2910 träffar på den andra. Jag kan lova att ingen av de 2910 träffarna är en terrorkonspiration mot Bush. Informationssökning handlar om att hitta dokument (t.ex. e-postbrev) som stämmer så bra in som möjligt på en sökfråga bestående av nyckelord. Och just så grov blir filtreringen om man använder nyckelord för att hitta något väldigt sällsynt. Det motsvarar ungefär att använda en frontlastare för att söka efter ett par tappade nycklar. Du får upp väldigt mycket skräp på köpet. Teknologin motsvarar inte att sänka ned en magnet i en höstack för att fånga upp en nål!

Informationsextraktion å andra sidan handlar om att på ett mer komplext sätt hitta fakta om ett specifikt ämne, inne i ett dokument, och att strukturera den informationen i dess beståndsdelar. Forskningsområdet Informationsextraktion har utvecklats sedan början av 90-talet, framför allt genom en av USA:s försvar (Defense Advanced Research Project Agency) sponsrad konferensserie (MUC - Message Understanding Conference), som gick ut på att forskargrupper tävlade om vem som byggde det bästa systemet för en viss informationsextraktionsuppgift. I MUC-5 tror jag det var som uppgiften handlade om att hitta beskrivningar av terroristattacker i tidningstext och att extrahera information om vilken typ av terroristattack det rörde sig om, vilka vapen som använts, var den skett, hur många som dött eller skadats, vilka som låg bakom, etc, etc. Inte ens de amerikanska myndigheterna var så korkade att de trodde att de kunde använda de här systemen för att hitta informationen i något annat än tidningstext. De behövde sådana här system för att fylla sina analytikers databaser utifrån fakta i telegrambyråtext, för att kunna skapa trendanalyser, för att få geopolitisk överblick och för att kunna göra prioriteringar.

Utöver dessa teknologiers begränsningar är det omöjligt att lyckas med att bygga upp ett sådant här system just beroende på bristen på så kallad tränings- och testdata. Det finns liksom inte tillgängligt stora mängder terroristkorrespondens att lära sig från. Man kan därför aldrig kontrollera om ens system är framgångsrikt eller träna upp ett system utifrån de data som finns. Det är överhuvudtaget inte heller särskilt troligt att det finns någon som helst homogenitet i terroristers språkliga uttryckssätt när de talar om sin terrorism.

På sin egen hemsida skriver FRA följande:
"FRA utformar sina sökbegrepp på sätt som är mycket komplicerade för att slippa drunkna i enorma mängder irrelevant trafik. Denna metodik har FRA arbetat med att förfina i snart 30 års tid, och sökbegreppen måste vara mycket listigare och mer utvecklade för att få rätt effekt. Sökbegreppen byggs upp genom en rad tekniska och innehållsmässiga kriterier, och användningen av betydelsebärande ord är endast ett i mängden. Hur detta sker i detalj vill vi inte gå in på."
Jag garanterar dig att ovanstående är rent skitprat. Jag garanterar dig att det är skitsnack, för FRA har inte tillgång till teknik som jag inte känner till.

Det är alltså så att om FRA vill filtrera ut e-post som avslöjar terroristkonspirationer så kommer de bokstavligt talat att få sitta och läsa igenom enorma mängder brev som inte har ett dugg relevans.

Så om vi bortser från möjligheten att FRA är helt pundiga och tror att den här teknologin ska fånga terrorister och internationella brottslingar, vad är det då man vill uppnå?

Här är några förslag:
 1. Man vill visa sig villig och handlingskraftig inför krav från USA.
 2. FRA går medvetet in i ett ogenomförbart projekt för att få högre anslag.
 3. Man vill skruva upp rädslan i samhället. Det är lättare att kontrollera och styra rädda medborgare. (Man har större frihetsgrader att genomföra politiska och ideologiska förändringar om befolkningen är rädd. Det var det som Bowling for Colombine handlade om. Av de påstådda engelska flygsprängarna hade ingen flygbiljett och bara några få pass. Därefter får vi inte ta med vätskor på flyget, för att inte tala om nagelsaxar. Däremot får vi ta med flygspritflaskor av glas - livsfarliga vapen om krossade - och Cola Light och Mentos inköpta efter säkerhetskontrollen.)
 4. Man vill i efterhand kunna använda e-post som bevis när man hittat individer som man vill lagföra för terroristverksamhet.
 5. Man vill ha verktyg för åsiktsregistrering.
Fler förslag?

Cola Light och jätteförpackningar Mentos på Stuttgarts flygplats. Vad kan man göra med det?

Det främsta skälet till att vi bör skrämmas av det här lagförslaget är följande. Ett steg mot ökad övervakning, en uppmjukning av integritetsskyddet är irreversibel; den går aldrig att göra ogjord. Konkret så kommer ett datalager med e-post som hamnat i ett övervakningsfilter aldrig att raderas, även om det enskilda brevet befinns vara ointressant. Och ingen kommer någonsin att säga att det där får ni inte hålla på med längre, och om någon sa så, så skulle ingen lyssna. Irreversibla saker skrämmer mig mer än allt annat.


Det finns idag inget terroristhot mot Sverige. Men i morgon, när världen inser att Sverige deltar i krig tillsammans med USA:s styrkor i Afganistan, så kommer det plötsligt att finnas en hotbild mot Sverige som stat. Det bästa terroristskyddet vore att ta avstånd från USA:s imperialistiska aggressionspolitik runt om i världen, och att arbeta för att utjämna de ekonomiska och maktrelaterade klyftorna världen över.

Slutligen. Jag är pacifist. Jag har suttit två månader i fängelse för att jag vägrade ha någonting med militären att göra överhuvudtaget. Jag kommer alltid att vara illojal mot militära uppdragsgivare. Så försök inte ens. Pissråttor!

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

8 kommentarer:

 1. Du verkar lite upprörd K ;).
  ÄRLigt talat. Du är inte ensam även om jag inte har den tekniska biten av det här.
  Att det här ens är uppe för diskussion av en regeringen som i andra fall menar att individen ska klara sig först och hävdar olika varianter av integritet och så det här. Det här förslaget går fullständigt emot liberal tradition.

  Odenberg försöker ju förklara bort det på ett osmickrande sätt, nu minns jag inte ordagrant vad han sa men något i stil med att genom det här så ökar vi integriteten (i och med att terroristerna slutar terrorista och normala människor förblir normala, eller nåt). Egentligen är det ett skydd även om det inte ser så ut just nu men vi kommer att se de positiva aspekterna bara de får igenom förslaget. Det är helt jävla barockt att man alls har lagt fram förslaget, än mer barockt är att regeringen beter sig som Bush - those who are not with us are against us. Det är som om ordet terrorism ska göra så att alla gör exakt som regering/statsmakt vill även när det inte finns något specifikt hot. När folk snarare ifrågasätter så verkar man ha reagerat genom att bli helt perplexa. Gud, de säger emot. De tänker inte rösta igenom förslaget och ge FRA fria händer. Vad gör vi nu? Jo, vi hotar med regeringskris. Som barn som inte får godis när det vill.
  Oberoende av sin egen politiska inriktning så borde alla med en känsla av integritet bli skitförbannade. Gud vet att jag redan är det.
  Tack för den tekniska informationen :).

  SvaraRadera
 2. Nu är jag ju inte sakkunnig i frågan, jag är en simpel tekniknörd; Förvisso har jag jobbat med radiolänk och även till vardags latjat lite med säkerhetspryttlar beträffande datorer

  Jag hade mina aningar om att det var bullshit. Alltså, min lekmannaåsikt är att SIGINT där utfallet är användbar information, över internet, torde vara oändligt mycket svårare, tidskrävande, leda till villospår, ge falska positiva resultat än över radio. Informationsmängden är i princip totalt oändlig, man måste beakta ALLA världens språk och alfabet, krypton och kodspråk.

  Att sila fram något användbart ur det hela är nog som K utrycker, omöjligt, att ens bedöma trovärdigheten är ju i det närmaste omöjligt. Men som arbetsmarknadsåtgärd funkar det väl, det lär sysselsätta ett ANTAL personer.

  Och ändå räcker det för den presumtive terroristen att använda en engångsmailadress på ett offentligt bibliotek, eller att ringa någon från ett kontantkort till ett annat och använda ett adekvat språk, så lär det gå under radarn.

  Jag tror nästan att de är mer hjälpta av att googla på "Jag vill bli ond terrorist och spränga LOL!1"

  SvaraRadera
 3. Mikael Rönnberg27 mars 2007 01:05

  Mycket intressant och graverande inlägg. Du har insatta och rimliga argument.

  Tror säkert du har rätt.

  (Lite synd bara att det blir svårare att bedömma din trovärdighet när du skriver anonymt.)

  SvaraRadera
 4. K, för en gångs skull håller jag helt och hållet med dig. Väl rutet!

  SvaraRadera
 5. tro mig, han är väl insatt.

  /a

  SvaraRadera
 6. Om man sätter likhetstecken mellan att vara insatt och att det i sig innebär att man ska figurera med hela sitt namn så ska man nog avstå helt från att läsa bloggar och hålla sig till Science. Det är många bloggare som av en eller annan anledning skriver anonymt eller förnamn etc., och som har sina egna anledningar till det.

  Om man lägger ihop det som har skrivits i och om den här frågan så är vad K har skrivit bland det klarast uttryckt. Punkterna 1 - 5 skrämmer mig allihop, så pass att jag inte vill tänka ihop några fler även om det också går. Naturligtvis går det här ut på att skrämmas. Det är vad Odenbergs retorik innehåller redan nu. Det är vad Bush har sysslat med de senaste sex åren. Till slut blir det gammalt. Min integritet är dyrbar för mig. Och så är det öppna samhället.

  SvaraRadera
 7. K: Bra skrivet. Skrev ner några några av mina tankar om det hos mig. Se gärna vad du tycker.

  SvaraRadera