lördag 30 december 2006

Politisk råvara - demokrati

Jag tycker att en bra kokbok ska ta upp även grundläggande metoder, ingredienser och råvaror, särskilt om det förekommer missuppfattningar eller mytbildningar kring dem. En politisk kokbok kanske också ska göra det.

I Sverige är politisk demokrati så självklart och grundläggande att man sällan talar om den. Vi väljer representanter till EU-parlamentet som ska bevaka våra intressen i Europafrågor, vi väljer representanter till riksdagen som ska föra en representativ politik på nationell nivå, vi väljer politiker till landsting och kommun som fattar politiska beslut på läns- och stadsnivå, i Stockholm har vi politiskt representativ fördelning av platser i stadsdelsnämnderna som har inflytande på den allra mest lokala nivån i staden. Möten är öppna och medborgarna kan ta del av beslutsprocesserna och ställa frågor till sina representanter som är skyldiga att besvara dem. Det gäller i varje fall på nationell nivå och lägre. Varje inskränkning i denna demokrati skulle väcka protester. Bara ett fåtal ultranyliberaler och högerextremister förordar på allvar en annan ordning. Och kanske några koketta anarkister.

Det där gäller politisk demokrati, det motsatta gäller ekonomisk demokrati. När det handlar om företag har de flesta av de som utför arbetet mycket lite inflytande över hur företaget styrs och över beslut som påverkar produktionen av vad det nu må vara. Ingen anställd har inflytande över hur en VD eller styrelseordförande utses. Den som har kapital kan köpa sig aktier och därigenom makt över besluten som fattas i företagets ledning. Den som har pengar kan köpa sig makt över den som arbetar i företaget. De som arbetar i företaget och genererar dess resultat har inget inflytande över hur eventuell vinst från företaget används. Ekonomisk demokrati är mer sällsynt än flytande margarin i mitt kök. Kapitalismen står nämligen i motsättning till demokratin.

För så kort tid sedan som under mellankrigstiden var politiska demokratier i minoritet i Europa - de flesta länder var diktaturer. Det är inte så länge sedan. Kommer bristen på ekonomisk demokrati snart att framstå som lika främmande?

I min serie Politisk råvara vill jag pröva att formulera mina grundläggande politiska ståndpunkter på ett tydligt och någorlunda kortfattat sätt, så att också de av mina vänner som inte är politiskt intresserade förstår eller känner till mina politiska utgångspunkter.


Andra bloggar om: , , ,

1 kommentar:

  1. Gott Nytt År!
    önskar
    Röda raketer

    PS. Notera att vi firade din länkning och länkade tillbaka. DS

    SvaraRadera