söndag 16 augusti 2009

Gentlemannaregler

Hole-in-one är en golfterm och innebär att bollen slås med ett slag i hålet. Enligt oskriven gentlemannaregel bjuder golfspelaren efter ett hole-in-one-slag på champagne i klubbrestaurangen genast efter ifrågavarande spelrunda.
Hole-in-one-skyddet ingår i OmfattandePlus-skyddet för lösöre. Maximiersättningen är 850 euro utan självrisk och skyddet gäller överallt i världen.
Från If:s beskrivning av Hemförsäkring OmfattandePlus-skydd

- Man brukar ju säga att ett nej är ett är nej och det kan jag ju i och för sig hålla med om. Det är naturligtvis ett allvarligt brott mot en gentlemannaregel att inte acceptera det. Men det är inte värt två års fängelse.

2 kommentarer: