söndag 14 januari 2007

Gurkkraft

Jag har trott att berättelserna om regler för gurkor i EU bara var en vandringsmyt för att beskriva hur hejdlöst korkade regelverken inom EU kan bli. I gårdagens Stockholms Fria Tidning skriver Max Andersson (mp) en utmärkt artikel om vad konsekvenserna skulle kunna bli om Sverige gick ur EU. Tyvärr kan jag inte hitta artikeln i tidningens elektroniska utgåva ännu. Uppdatering: Artikeln finns att läsa här.

Han pekar framför allt på det omöjliga i att vara ett föregångsland inom olika områden så länge som ett radikalt beslut måste fattas i konsensus eller med en stor majoritet av medlemsländerna bakom sig. Konsekvensen blir att EU:s politik hela tiden måste anpassas efter vad de fattigaste länderna i unionen har råd att implementera.

Och vad som ligger i storföretagens intressen, skulle jag vilja tillägga. Därför fick Sverige till exempel inte införa ett torskfiskeförbud i svenska vattten 2002, eller avskaffa momsen på Krav-märkt mat, trots att den svenska regeringen med stödpartier var överens i frågan. Alkoholpolitiken, jordbrukspolitiken, flyktingpolitiken, utrikespolitiken och den bisarra tullpolitiken mot världen utanför EU är andra exempel där Sverige inte längre kan föra en egen politik.


Och reglerna för gurkan då? Jag gör som Stockholms Fria och redovisar de första punkterna i gurkförordningen som ett smakprov. Hela det tossiga dokumentet finns att läsa här.

Utdrag ur kommissionens förordning den 15 juni 1988 om kvalitetsnormer för gurka, ändrad senast 18 mars 2005


KVALITETSNORMER FÖR GURKA
I. DEFINITION AV PRODUKTEN
Dessa normer gäller för gurka av sorter av Cucumis sativus L som är avsedd att levereras färsk till konsumenten, dock inte gurka avsedd för bearbetning eller druvgurka.

II. KVALITETSBESTÄMMELSER
Syftet med normen är att ange de kvalitetskrav som gurka skall uppfylla efter iordningställande och förpackning.
A. Minimikrav
Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna skall gurka vara
 • hel,
 • frisk, dvs. den får inte vara angripen av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som gör den olämplig för konsumtion,
 • färsk till utseendet,
 • fast,
 • ren, praktiskt taget fri från synliga främmande beståndsdelar,
 • praktiskt taget fri från skadedjur,
 • praktiskt taget fri från skador orsakade av skadedjur,
 • fri från besk smak (om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för klass II i avsnittet ”Toleransbestämmelser”),
 • fri från onormal yttre fuktighet,
 • fri från främmande lukt och/eller smak.
Gurkorna skall vara tillräckligt utvecklade, men deras kärnor skall vara mjuka.
Produktens tillstånd skall vara sådant att
 • den tål transport och hantering, och
 • den är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten.
B. Klassificering
Gurka indelas i de tre klasser som anges nedan.
i) Klass ”Extra”
Gurka i denna klass skall vara av högsta kvalitet. Den skall ha samtliga egenskaper som är typiska för sorten.
Den skall
 • vara välutvecklad,
 • vara välformad och praktiskt taget rak (maximal krökning: 10 mm per 10 cm av gurkans längd),
 • ha den färg som är typisk för sorten,
 • vara felfri, t. ex. utan förändringar i formen, särskilt sådana som beror på kärnutveckling.
ii) Klass I
Gurka i denna klass skall vara av god kvalitet. Den skall
 • vara tillräckligt utvecklad,
 • vara förhållandevis välformad och praktiskt taget rak (maximal krökning: 10 mm per 10 cm av gurkans längd).
Följande fel är tillåtna:
 • En smärre formförändring, dock inte sådan som beror på kärnutveckling.
 • Ett mindre färgfel, t. ex. en ljusare färg på den del av gurkan som var i kontakt med marken under odlingen.
 • Lättare, läkta skalskador som uppstått genom gnidning, hantering eller låga temperaturer, om de inte påverkar hållbarheten.
iii) Klass II
Denna klass omfattar gurka som inte uppfyller kraven för de högre klasserna men som uppfyller de minimikrav som anges ovan. Den får dock ha följande fel:
 • Förändringar i formen som inte beror på långt framskriden kärnutveckling.
 • Färgfel som täcker upp till en tredjedel av ytan; för växthusodlad gurka är omfattande färgfel på den berörda delen inte tillåtna.
 • Läkta sprickor.
 • Lättare skador som uppstått genom gnidning och hantering och som inte har någon avgörande betydelse för hållbarheten och utseendet.
De fel som anges ovan är tillåtna för raka och lätt böjda gurkor. Böjda gurkor är å andra sidan endast tillåtna om eventuella färgfel endast är ringa och om krökningen är det enda felet eller enda formförändringen. Krökningen på lätt böjda gurkor får vara högst 20 mm per 10 cm av
gurkans längd. Böjda gurkor får ha en större krökning och skall förpackas separat.

III. BESTÄMMELSER ANGÅENDE STORLEKSSORTERING
Storleken bestäms av gurkans vikt.
i) Frilandsodlad gurka skall väga minst 180 g. Växthusodlad gurka skall väga minst 250 g.
ii) För växthusodlad gurka i klass ”Extra” och klass I gäller dessutom
följande:
 • Gurkor som väger 500 g eller mer skall vara minst 30 cm långa.
 • Gurkor som väger 250-500 g skall vara minst 25 cm långa.
iii) Storlekssortering är obligatorisk för klass ”Extra” och klass I. Skillnaden i vikt mellan den tyngsta och den lättaste gurkan i en förpackning får vara högst
 • 100 g om den lättaste gurkan väger 180-400 g,
 • 150 g om den lättaste gurkan väger minst 400 g.
iv) Bestämmelserna angående storlekssortering gäller inte för ”korta gurkor”.


Gurkbild från Runåbergs Fröer.


Andra bloggar om: , , , , , ,

2 kommentarer:

 1. Man får tacka. :-)

  SFT har lagt upp artikeln nu.

  SvaraRadera
 2. En ytlig kommentar från mig:
  En numera pensionerad man som i sitt jobb var tvungen att läsa EU-förordningar gällande livsmedel skickade denna om gurkor till mig. Jag minns ett telefonsamtal då vi fnissade särskilt mycket åt tillåtna krökningar och böjningar. Det var lätt att se det komiska i detta.

  SvaraRadera